Contact > Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden  |   Rietveld Tuinaanleg & Onderhoud

SERVICE:

* Service op beplanting: mocht vanaf de opleverdatum de nieuwe beplanting binnen 3 maanden niet aanslaan dan vergoeden we deze kosten éénmalig.

* Bij hergebruik van de beplanting geven we deze service niet! 

* Geen garantie op wortelgoed; daarmee wordt bedoeld beplanting zonder kluit of pot.

* Service op dode materialen zoals bestrating en houtwerk: u krijgt vanaf de opleverdatum van uw tuin kosteloos 6 maanden service.

 

* Service: Alles wat Rietveld Tuinaanleg & Onderhoud doet voor een klant na oplevering!

 

 AANDACHTS PUNTEN:

* Copie schets / tekening wordt pas uw eigendom na ondertekening offerte.

* Wilt u binnen 3 weken op een offerte reageren s.v.p. ? geldigheidsduur offerte: 1 maand.

* Bestelde materialen en beplanting worden niet retour genomen.

* Bestratings-materialen zijn gemaakt van natuurlijke grondestoffen. Daardoor dient u rekening te houden met eventuele kleine maat-, kleur- en constructieverschillen en " witte uitbloei "

 * U moet minimaal 3 keer per week de beplanting water geven.

 * Bij graafwerkzaamheden in de grond gaan we er vanuit dat er geen obstakels (zoals resten van funderingen,oudeboomstronken, steen,puin,ijzer enz.)zijn. Indien er obstakels in de grond worden gevonden betekent dat meerwerk met als gevolg meer kosten.

* Facturatie per maand voor onderhoudscontracten.

* Betalingsvoorwaarden: 50% voor aanvang van de werkzaamheden; 50% na beeindiging van de werkzaamheden; betaling gaarne binnen 14 dagen na factuurdatum.Sweelincklaan 28  3161 RR Rhoon  T. 06 13 10 49 00  E. info@rietveldtuinen.nl

ontwerp & realisatie: ReklameSuper  |  Sitemap